Komplexní systém
Projekt RECYK

Systémová prevence vzniku průmyslového odpadu

Optimalizace výdajů
Optimalizace výdajů

Snížení výdajů za obalové materiály pro e-commerce společnosti

Propojení subjektů
Propojení subjektů

Propojení původců a zpracovatelů odpadu v rámci jednoho systému

Optimalizace odpadů
Optimalizace odpadů

Efektivní využití již vyřazeného odpadu a snížení jeho tvorby

previous arrow
next arrow

RECYK

RECYK – systém efektivnějšího zpracování recyklovatelného odpadu propojený se systémem spolupráce zpracovatelů odpadů se společnostmi zejména v oblasti B2B a B2C e-commerce

Vizí systému RECYK, který bude vyvinut do roku 2022, je vytvořit unikátní řešení pro zamezení tvorby a efektivnější zpracování recyklovatelného zejména průmyslového odpadu.

Systém RECYK povede k reálnému snížení tvorby odpadů, a to zejména recyklací materiálů sloužících jako obalový materiál u B2B a B2C e-commerce společností. Dalším výstupem vývoje daného systému bude systémové řešení založené na výměně dat mezi tvůrci a zpracovateli odpadu a zaváděním automatizace a optimalizace nakládání s odpady jak na straně průmyslových tvůrců odpadu, tak na straně zpracovatelů odpadu.

Funkce

efektivní Svoz
a třídění odpadu

Technologie pro zvýšení efektivity svozu a třídění recyklovatelného odpadu a tím snížení nákladů na recyklaci výrobků

automatizace komunikace

Stanovení komunikačních rozhraní, automatická komunikace a výměna dat v systémech tvůrců a zpracovatelů odpadu

vyšší výkupní ceny tříděného odpadu

Online získávání cen ze systémů jednotlivých odběratelů a jejich porovnávání s cenami na burzách druhotných surovin

zvýšení efektivity recyklace odpadu

Optimalizace příjmu odpadu na sklad a technické řešení kontroly kvality odpadu pro dosažení lépe zpracovatelného odpadu pro konečnou recyklaci

best practices při recyklaci odpadu

Systém pro vzorová využití specifické části plně recyklovatelného odpadu při výrobě – cirkulární ekonomika, omezení plýtvání a ochrana přírodních zdrojů

Snižování spotřeby materiálu

Nástroje pro snížení množství odpadu při výrobě, využití části druhotných surovin při balení výrobků, dodávky druhotných surovin pro jejich opětovné využití ve výrobě